Agencja Mienia Wojskowego – podstawowe informacje

Agencja Mienia Wojskowego pracuje i jest podległa bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej
Autor zdjęcia: Defence Images
Agencja Mienia Wojskowego pracuje i jest podległa bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej. Wiąże się to bezpośrednio z Ustawą z 2005 roku. Do głównych zadań tego organu należą:

  • obracanie mieniem
  • gospodarka aktywami Skarbu Państwa
  • remontowanie mieszkań i internatów
  • współpraca z polskimi przedsiębiorstwami pod kątem zapewnienie bezpieczeństwa w ojczyźnie
  • sprzedaż i skup broni.

Struktura organizacyjna wiąże się również z AMW przetargi, które są organizowane w drodze przetargów publicznych zarówno tych pisemnych jak i słownych. Jeżeli chodzi o organizacje wyżej wymienionych zajmują się tym jednostki terytorialne odpowiednie dla danego województwa. Warto pamiętać, iż informacje te są powszechne, ogólnodostępne i można je swobodnie znaleźć i zweryfikować w sieci Internet. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne jak i osoby prawne. Jeżeli zaś dany przedmiot nie został sprzedany w drodze przetargu, istnieje możliwość nabycia w drodze trybu poprzetargowego.

AMW wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Warto również nadmienić, iż siedziba znajduję się w mieście stołecznym Warszawa przy ulicy Nowowiejskiej 26 A. Logo AMW zawiera w sobie część godła polski w postaci Orła. W roku 2017 rolę kierowniczą pełnią Pan Dominik Zaremba jako pełniący obowiązki Prezesa (dokładnie od 27 października 2017) oraz Pani Ilona Kowalska, która to pełni funkcję Zastępcy Prezesa (od dnia 1 października 2015 roku).